about-image

Sözlü Çeviri

Sözlü çeviri dil yeteneğinden çok daha fazlasını gerektiren bir etkinliktir. Sözlü çeviri yapabilmek için ileri düzeyde dil bilgisine sahip olmak gereklidir ama bu yeter şart değildir. Bu nedenle dili bilen herkesin sözlü çeviri yapabileceği tümüyle yanlış ve hatta sakıncalı bir yaklaşımdır. Sözlü çeviri sözcüklerin bir dilden diğerine aktarılmasından çok daha ileri bir tekniktir.

Sözlü çeviride başarı için çevirmenin ilgili dillere ve kültürlere hakim olması ön koşuldu. Bunlara ek olarak iyi bir duyarlılık, konuya ilişkin bilgi, entelektüel kapasite, konsantrasyon, iyi bir bellek ve güzel konuşma yeteneği gereklidir. Çevirmen, istenilen etkiyi verebilmek için kaynak dilde işittiği mesajı, çok hızlı bir biçimde anlayıp, özümsedikten sonra hedef dilde tekrar aktarabilmelidir.

Bu etkinlik yazılı çevirinin sözlü dengi de değildir. Yazılı çeviride yazar, çevirmen ve yazılı metnin okuyucusu ayrı ayrı çalışırlar. Oysa ki sözlü çeviride bu üç safha hemen hemen aynı anda ve aynı mekanda olur. Konuşmacı, çevirmen ve dinleyici arasında doğrudan bir iletişim söz konusudur. Çevirmen bir dilde söylenilmiş olan sözlü bir metni anlayıp anında onu bir başka dilde anlaşılır bir biçimde aktarma yeteneğine sahip olmalıdır.

Sözlü çeviri, yazılı çeviriden farklı olarak insan davranışlarından anlık olarak etkilenebilen, interaktif bir tercüme çeşididir.

Sözlü çeviri çeşitleri

Sözlü çeviri temelde üçe ayrılır: Simultane çeviri, ardıl çeviri ve bilateral çeviri. Sözlü çeviri işleminde tercüman genellikle farklı bir mekâna çağrılır. Bazı durumlarda, telefon aracılığıyla veya çevrimiçi tercüme yapması da istenebilir.

Sözlü çeviri etkinliğinde tercümanın dil bilgisi, çeviri yapılacak konuda uzmanlığı ve her iki kültüre olan hâkimiyeti oldukça önemlidir. Belirli bir birikime sahip olmayan kişilerin sözlü tercümede başarılı olması mümkün değildir. Bu nedenle sözlü çeviri, ücretler konusunda cimrilik yapılabilecek bir alan değildir.

Sözlü çevirmen kadromuz; konuşmaları anında aktaran, konuşmacının akış hızına uyum sağlama yeteneğine sahip, konuşmanın özüne sadık kalarak çeviri yapan tercümanlardan oluşmaktadır.

Konuşmacının tercümanla uyum halinde olması çok önemlidir. Konuşmacının bu konuda önceden bilgilendirilmesi yararlı olacaktır. Genellikle, bir veya iki cümleden oluşan kısa ifadeler tercih edilir, zira bu sözlü çeviride olması muhtemel hataların önüne geçer. Konuşma çok hızlı yapılıyor ve tercüman yetişemiyorsa, tercüman konuşmaları özetlemek durumunda kalabilir. Bu nedenle, konuşma hızının ayarlanması yerinde olacaktır.

Sözlü çeviri, uzmanlık-yoğun bir alandır!

Sözlü çeviri konusunda bizimle iletişeme geçmeden karar vermeyiniz.