about-image

Çeviri Süresi

Çeviri süresi, sizlerin talep ve istekleri esas alınarak, karşılıklı iletişimle belirlenir. Çeviri süresini belirleyen başlıca faktörler:

  • Kaynak ve hedef dil
  • Metnin uzunluğu
  • Metnin içeriği (genel, tıp, hukuk, ticari vb.)

Standart olarak 30 bin karakterlik İngilizce metin, teslim alındıktan sonra üç gün içinde tercüme, redakte ve diğer işlemleri bitmiş olarak ve istenilen formatta teslim edilir.

Aciliyet içeren durumlarda, karşılıklı mutabakat sağlanarak süre aşağı çekilebilir. Ayrıca istenildiği takdirde, tercüme sürerken, metnin bitmiş kısmı teslim edilebilir. Müşterimizin acil kategorisinde belirttiği bölümler öncelikle tercüme edilerek zamandan tasarruf sağlanabilir.