about-image

Tercüme Fiyatları

Ankara Çeviri olarak, her tercüme projesine bireysel bir yaklaşım getirmekteyiz. Tercüme ücretleri aşağıdaki faktörlere göre belirlenir:

  • Kaynak ve hedef dil
  • Kelime sayısı ve çevirinin devamlılığı
  • Metin türü: Genel, tıbbi, hukuki veya teknik
  • Teslim tarihi: Standard veya acil
  • Diğer özel şartlar

Çeviri büroları, tercüme fiyatlarını, tercümenin konusu ve görevlendirecekleri tercümanın deneyimine göre belirlerler. Genel olarak, yeni mezun ve deneyimi az olan tercümanlar daha düşük, deneyimli tercümanlar daha yüksek ücretle tercüme yaparlar ve bu durum doğrudan tercüme fiyatına yansır.

Çeviri hizmetinin bedeli, çevrilmiş metnin karakter sayısı üzerinden hesaplanmaktadır. Boşluksuz 1.000 (bin) karakter 1 sayfa kabul edilmektedir. Karakter sayımı MS Office Word uygulamasının “Araçlar” menüsündeki “Sözcük Sayımı” fonksiyonu kullanılarak gerçekleştirilir.

Fiyatlandırmada kaynak (orijinal metin) ve hedef dil (çevrilecek dil) tercüme fiyatlarını en fazla etkileyen faktördür.

Çevrilecek metin, uzmanlık gerektiren konular içeriyorsa, sayfa ücreti bir miktar artabilir.

Çeviri ücreti her dil için ayrı ayrı tespit edilen fiyatlar üzerinden hesaplanır.

Noter tasdik ücreti tercüme ücretine dâhil değildir.

Güncel tercüme fiyatları için lütfen iletişime geçiniz.