about-image

Tercüman Kadromuz

Teknolojik gelişme ve iletişim alanındaki yenilikler, küreselleşme ve toplumların entegrasyonu, uluslar arası ticaret ve seyahatin önündeki engellerin kalkması çevirmenlik mesleğinin önemini her geçen gün artırmaktadır.

Dünyada bir çok dil konuşulur ve bu dillerin yapıları genel olarak birbirlerinden çok farklıdır. Ancak, çeviriyi, dilden dile kuru bir bilgi ya da anlam aktarımı olarak nitelendirmek yanlış olur. Çeviri, kültürler arası bir bilgi dönüştürme olayıdır.

Çevirmenlik, yabancı dillere hakimiyetin ötesinde, farklı kültürlere ve bunların meydana getirdiği medeniyetlere vakıf olmak ile özdeşleşmiştir.

Diller arasında iletişimi sağlamak adına köprü vazifesi gören tercümanların asıl görevi kültürlerarası iletişimi sağlamaktır. Bunu sağlamanın en temel yollarından biri de yazılı ve sözlü çeviri faaliyetidir. Çevirmen ve onun ürünü olan çeviri de dilin ötesinde kültürler arası bir iletişim mekanizmasıdır.

Tercüman kadromuz:

  • Her iki lisana da anadili seviyesinde hakim
  • Her iki dilin konuşulduğu toplumun kültürel yapısına vakıf
  • Çeviri konusunda teorik bilgi birikimine ve pratik deneyimine sahip

Çevirilerinizi ülkemizin saygın üniversitelerinden mezun, ilgili dillere ve kültürlere hakim, konularında uzman, profesyonel tercümanlarımız gerçekleştirmektedir. Örneğin mimarlık-inşaat mühendisliği alanındaki çevirilerinizi ODTÜ İnşaat Mühendisliği bölümünde öğretim üyesi (Doçent) tercümanımız, tıbbi makale çevirilerinizi farklı üniversite ve eğitim hastanelerinde görev yapan, değişik branşlardaki uzman tıp doktoru çevirmenimiz yapmaktadır.