about-image

Simultane Tercüme

Simultane tercüme, sözlü çeviri türleri arasında gerek bilişsel gerekse de analitik dil yetisi anlamında gereklilikleri en üst düzey ve uygulaması en zor olan türdür. Nasıl ki her yabancı dil bilen kişi için tercüman diyemiyorsak, her tercümanlık bölümü mezunu olan kişi için de simultane tercüman ifadesini kullanmak mümkün değildir. Çünkü mütercim-tercümanlık bölümlerinden mezun olan kişilerin dahi yalnızca %1’i belki de bu mesleği yapmaya yeterli becerilere sahip olabiliyor.

simultane tercüme

simultane tercüman konsolu

Hepimizin karşısına işitsel, görsel veya sosyal medyada bir şekilde çıkan ve çoğu zaman nasıl ve kimler tarafından yapıldığı detayına çok takılmadığımız bu çevirmenlik türü, Türkiye’de ve dünyada sayıca çok az profesyonel tarafından icra edilir. Mesleği hakkıyla yapan kişi sayısı adeta parmaklarla sayılabilecek oranlardadır. Hem mesleğin gerektirdiği becerilerin son derece üstün olması, hem de sayıca mesleği icra eden simultane tercüman sayısının sınırlı olması gibi sebeplerden dolayı, farklı uzmanlık alanlarında ehliyet sahibi kişilerin bulunması zor durumdadır.

Simultane Tercüme Fiyatları

Ayrıca simultane çevirmenlik meseleği için yapmanız gereken ödeme miktarlarında ise biraz cömert olmanız da gereklidir. Çünkü sıradan bir çevirmenlikten çok öte, yalnızca profesyonel şart ve ekipmanlar eşliğinde gerçekleşleştirilen ve bilişsel olarak son derece yorucu bir uzmanlıktan bahsediyoruz.

Sözlü çeviri, dil yeteneğinden çok daha fazlasını gerektiren bir etkinliktir. Sözlü çevirinin yapılabilmesi için ileri düzeyde bir dil bilgisine sahip olmak gereklidir ama tek önkoşul iyi derecede yabancı dil bilmek değildir. Bu nedenle dil bilen herkesin sözlü çeviri yapabileceği tümüyle yanlış ve hatta sakıncalı bir yaklaşımdır. Sözlü çeviri, sözcüklerin bir dilden diğerine aktarılmasından çok daha fazlasıdır. Bu etkinlik, yazılı çevirinin sözlü dengi de değildir. Yazılı çeviride yazar, çevirmen ve yazılı metnin okuyucusu ayrı ayrı çalışırlar. Oysaki sözlü çeviride bu üç safha hemen hemen aynı anda olur. Konuşmacı, çevirmen ve dinleyici arasında doğrudan bir iletişim söz konusudur. Sözlü çeviri, bir dilde söylenmiş olan sözlü bir metni anlayıp aynı anda onu başka bir dilde anlaşılır bir biçimde aktarmayı mümkün kılan zor bir etkinliktir.

Başarılı bir simultane tercüme, konuşmacının, kendisini doğrudan anlayabilen dinleyiciler üzerinde oluşturmak istediği etkiyi, çevirmenin, kendisini dinleyenler üzerinde oluşturmasıyla mümkün olur.

Simultane tercümenin temel amacı iletişimdir ve sözlü çeviride başarı için, çevirmenin, ilgili dillere ve kültürlere hâkim olması önkoşuldur.

Yukarıdakilere ek olarak konuya ilişkin bilgi sahibi olmak, uzun süreli konsantrasyon, güçlü bir hafıza, işitme ve güzel konuşma yeteneklerine sahip olmak da gereklidir.

Çevirmenin istenilen etkiyi oluşturmak için kaynak dilde işittiği mesajı, çok hızlı bir biçimde anlayıp çözümlemesi ve sonra da hedef dilde tekrar aktarabilmesi gerekmektedir.

Sözlü Çeviri Türleri

Simultane tercüme, uzmanlık-yoğun bir alandır!

Simultane tercüme konusunda Türkiye’nin en deneyimli firması ile çalışabilirsiniz.