about-image

Sözlü Çeviri Karşılaştırması: Simultane Çeviri & Ardıl Çeviri

Simultane çeviri, konuşmacının sözlerini anında, daha doğrusu çok az bir gecikmeyle diğer dile çevirmektir. Simultane çeviride not tutmak mümkün değildir. Ardıl çeviride ise çevirmen not tutma olanağına sahip olduğu için işi biraz daha kolaydır.

Yazılı çeviri yapanlar gibi ardıl ve simultane tercümanın da görevi kaynak dildeki mesajı hedef dile çevirmektir. Yazılı çeviri yapanlar gibi simultane ve ardıl çevirmenin de her iki dilin yapısını ve kelime haznesini çok iyi bilmesi gerekir. Aynı şekilde her iki dile ait kültürü, tarihi bilmesi ve o dillerin konuşulduğu yer veya yerlerdeki güncel olayları takip etmesi ayrıca geniş bir genel kültüre sahip olması gerekmektedir.

Yazılı çeviri yapan kişinin aksine, simultane ve ardıl çevirmen, işini yaparken sözlüklere ve diğer kaynaklara başvurma olanağından yoksundur; çünkü konuşmacı çevirmen için neden olduğu sorunlardan habersiz, konuşmasını sürdürecek, çevirmenden ise sürekli olarak çeviri yapması beklenecektir. Ardıl çevirmen bir taraftan konuşmanın tonunu ve mesajı yakalamaya çalışırken bir yandan da hiçbir fikri kaçırmamak için sürekli not tutacaktır. Simultane çevirmen ise kaynak dildeki mesajı dinleyecek, aynı anda konsantre olup anlamaya ve konuşmaları hedef dile çevirmeye uğraşacaktır. Simultane çeviride tercüman, aldığı mesajı üslup ve gramer açısından doğru olarak diğer dile çevirmeye çalışırken, kaynak dilde verilen mesajın gerisini de dinlemek zorundadır. Bu nedenle de simultane çeviri, ardıl çeviriden biraz daha zordur.

Ardıl ve simultane çeviride önemli olan, çevrilecek konuşmayı kelimesi kelimesine aktarmak değil, mesajı diğer dile aktarmaktır. Dolayısıyla simultane ve ardıl çeviri yapanların öncelikle dinlemeyi öğrenmeleri gerekmektedir. İnsanlar bir şeyi sözle anlatmaya; baştan, sondan ya da ortadan başlayabilmekte, yazılı bir metinden okumadıkları takdirde cümle,kelime ve hatta fikir tekrarları yapabilmektedirler. Yazılı bir metinden okumadıkları sürece insanlar her zaman söylemek istedikleri şeyi doğrudan ve en kısa yoldan söylemeyebilir, konu etrafında dolaşıp durabilirler. O halde bir konuşmayı, özellikle ardıl çeviri yaparken kelime kelime diğer dile aktarmak çevirinin hakkını vermek olmayacaktır. Özellikle ardıl çeviride çevirmen az not tutup mesajı, mimikleri, tonu yakalamaya çalışmalıdır.