about-image

Bilgisayar Destekli Çeviri (CAT)

“Makine-destekli insan çevirisi ” (MAHT) ve “interaktif çeviri” olarak da adlandırılan Bilgisayar Destekli Çeviri (CAT), tercümanın bilgisayar programının yardımıyla bir hedef metin oluşturduğu çeviri biçimidir. Bu süreçte, makine insan çevirmeni destekler.

Bilgisayar-Destekli Çeviri ifadesi standart sözlük ve dilbilgisi yazılımını da içine alabilmektedir. Bununla birlikte bu terim normal olarak çeviri belleği, terminoloji yönetimi, uyumluluk ve eşleştirme programları de dahil olmak üzere çevirmenlerin kullandıkları bazı ihtisas programlarını anlatmak için kullanılır.