about-image

Yeminli Çeviri

Çevirisi yapılan belgelerinizin, kimi durumlarda yasal geçerlilik kazanması için “yeminli tercüme” olması gerekmektedir.

Yeminli tercüme (yeminli çeviri de aynı anlama gelmektedir), yeminli tercüman tarafından kaynak dilden hedef dile, aslına uygun olarak tercüme edilmiş, çeviriyi yapan tercüman tarafından imzalanmış ve mühürlenmiş çevirilerdir.

Yeminli tercüman ise; yabancı dil bilgisini belgelerle ibraz edebilen, noterler tarafından hazırlanan yemin zabtını imzalayan tercümanlara verilen isimdir. Tercüman imzaladığı zabıt ile aslına uygun çeviri yapacağını dair taahhütte bulunmaktadır. Altına imza attığı belgenin sorumluluğu yeminli tercümana aittir. Yasal olarak, yeminli tercümanların Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması zorunludur. Yeminli tercümanın herhangi bir noterde yemin zaptının bulunması, tercümanın imzasının diğer noter tarafından da tanınacağını anlamına gelmez.

Belgenin niteliği ve belgenin teslim edileceği kuruma göre değişiklik göstermekle birlikte; büyükelçilik, mahkeme, üniversite gibi resmi kurumlarca istenen belgelerde, yeminli tercümanın imzası aranmaktadır. Yurtdışına çıkacak belgelerin resmi olarak tanınması için öncelikle belgenin yeminli tercüman tarafından çevirisi yapılır ardından ilgili noterlikte tasdik ettirilir ve bazı durumlarda noter onaylı çevirinin noterin bulunduğu kaymakamlık ya da valilikçe Apostil tasdiki gerekebilir.

Yine belgenin niteliğine ve verileceği kuruma göre sadece yeminli tercümanın kaşe ve imzası da belgelerin geçerliliği için yeterli olabilmektedir.

Yeminli Tercümenin Gerekli Olduğu Tipik Durumlar:

  • Yasal işlemler
  • Akademik sertifikaların tanınma işlemi, diploma denkliği
  • Vatandaşlığa geçiş işlemleri
  • Vekaletnameler
  • İkamet izni
  • Sözleşmeler
  • Uluslararası denetim raporları, finansal belgeler

Tercüme büromuza her türlü evrakınızı internet ve faks yoluyla ulaştırabilir, çeviri taleplerinizi günün her saati iletebilir, tercümeleriniz için fiyat teklifi isteyebilirsiniz.