about-image

Tıbbi Tercüme

Tıbbi tercüme; farmasötik, medikal cihazlar ya da sağlık hizmetleri sektörleri için teknik, mevzuatla ilgili; akademik makalelerin, klinik veya pazarlama dokümanlarının, yazılım veya eğitim müfredatının çeviri işidir.

Medikal içeriğe sahip bir belgenin çevrilebilmesi için, linguistik becerilerin yanında, spesifik bir eğitim ve saha bilgisi de gerekmektedir. Bunun da nedeni tıbbi makale ve belgelerin yapısının çok teknik, hassas ve belirli bir düzende olmasıdır.

Dünya üzerindeki birçok ülke, satılan medikal cihazlar ya da farmasötiklerle ilgili literatür ve etiketlerin, ülkede konuşulan dile tercüme edilmesini zorunlu hale getirmiştir.

Bunun da ötesinde, lokal klinisyenlerin, hastaların ve düzenleyici kurum temsilcilerinin okuyabilmeleri ve klinik deneylerin yapılabilmesi için gerekli olan dokümanların da tercüme edilmesi gerekmektedir.

Bilimsel makalelerin ulusal/uluslararası dergilerde yayınlaması için kusursuz İngilizce tercümesi gerekmektedir.

Akademik makale ve olgu sunumlarını tıp doktoru tercümanımız çevirmekte ve çevirisi yapılan tüm makaleler “native speaker” editörlerimizce kontrol edilerek teslim edilmektedir.

Medikal metin örnekleri

Tıbbi tercüme konusunda hizmet verdiğimiz başlıca konular:

  • Tıbbi makaleler
  • Medikal cihazlar veya ilaçlar için üretim prosedürleri
  • Patentler
  • Düzenleyici kurum onay başvuruları
  • Klinik test dokümanları – bilgilendirilmiş hasta rıza formları, olgu sunum formları, protokoller
  • İlaç ve medikal cihazlar için kullanma talimatları
  • Teknik kullanma kılavuzları
  • Medikal cihaz yazılımları
  • Doktorlar ve hastalar için eğitim e-öğrenme programları
  • Web siteleri ve medikal broşürler

Kalite ve Standartlar

Tıbbi metinlerin içeriklerinin hayati öneme sahip oldukları düşünüldüğünde, tıbbi tercümenin kalitesi konusunun çok önemli olduğu ve bu konu üzerinde özellikle durulduğu herkesin takdirindedir.

Ankara Çeviri olara tıbbi tercüme konusunda tüm müşterilerimize yüksek kalite garantisi sunmaktayız.  Medikal tercüme konusunda yetkin ve deneyimli tıbbi tercüman kadrosuyla hizmet vermekteyiz.

Medikal, biyomedikal ve tıbbi tercüme alanındaki çevirileriniz için bizimle görüşmeden kararınız vermeyiniz.