about-image

Tıbbi Çeviri Hizmeti

Anlayamazsan, Çeviremezsin!

“Yine karotis arterlerin stenozunda cerrahiye uygun aday seçiminde beyin kan akımı rezervi asetazolamid SPECT testi ile araştırılabilir. Bir serebral vazodilatatör olan asetazolamid verildikten sonra beyin perfüzyon SPECT’ i çekildiğinde olası perfüzyon bozukluğu beklenen alanlar görünür hale gelir.”

Muhtemelen, yukarıdaki bölümü okurken hata yapacaksınız.

Tıp literatürüne profesyonel derecede hakim olmayan bir kişinin bu metin anlaması oldukça güçtür.

Peki, sizce, tıp alanında eğitim görmemiş birinin bu metni doğru olarak çevirmesi mümkün mü?

Cevabı biz verelim: Anadil seviyesinde yabancı dil bilmeniz yeterli değildir. Eğer tıp eğitimi almadıysanız şu kısacık metni hatasız tercüme etmeniz neredeyse imkânsızdır.

İşte bu nedenle, makale çevirisi konusunda, tıp eğitimi almış ve bu alanda çeviri deneyimi bulunan tercüman ve editörlerle çalışmaktayız.

Proje koordinatörünün seçiminden, tercüme belgelerinin redaksiyonuna kadar tüm süreç boyunca titiz bir çalışma gerçekleştiriyoruz.

Tıbbi Makale Çevirisi

Akademik makale, olgu sunumu ve bitirme tezleriniz tıp doktoru tercümanımızca çevrilmekte ve tercümesi tamamlanan makaleler “native speaker” editörümüzce kontrol edilmektedir. Tıbbi çeviri konusunda tüm akademisyen ve doktorlara yüksek kalite garantisi vermekteyiz.

Güven Veriyoruz

Akademisyenler, ilaç firmaları, klinik araştırma kuruluşları, tıbbi cihaz ve malzeme üreticileri, biyoteknoloji şirketleri ve sağlık yöneticileri en hassas belgelerin çevirisinde bize güveniyor.

Nasıl Başarıyoruz?

Yüksek kaliteli tıbbi çeviriyi, hızlı ve ekonomik gerçekleştirmek için üç bileşenin uyumunu sağladık:

  • Tıbbi çevirmen, editör, redaktör ve proje koordinatöründen oluşan alında uzman kadro
  • Daha hızlı ve daha tutarlı tercüme için çeviri araçları
  • Sıkı bir kalite-kontrol süreci

Makalenizin tıp doktoru olmayan biri tarafından tercüme edilmesini ister miydiniz?
Tıp doktorlarınca çeviri için bizimle iletişime geçin.