about-image

Noter Onaylı Tercüme

Noter Tasdiki Nedir?

Tercümesini yaptırdığınız belgeleri vereceğiniz makam, resmi onay istediğinde yapılan bir işlemdir. Yeminli tercümanlarca çevrilip ilgili noter tarafından onaylanmış belgelere, noter onaylı tercüme denir.

Hangi tür belgeler için noter onayı gerekir?

Resmi kurumlara vereceğiniz pasaport, kimlik, diploma, transkript, aile cüzdanı, boşanma kararı gibi belgelerle uluslararası sözleşmeler için noter tasdiki gerekebilir.

Noter tasdiki niçin gereklidir?

Tercümesini yaptırdığınız belgeleri vereceğiniz makam, resmi onay istediğinde yaptırılır.

Türkiye’de bu onay işlemini gerçekleştirme görevi İçişleri Bakanlığı tarafından noterlere verilmiştir. Bu belgeleriniz ancak noterlerin tasdik işleminden sonra yasalar önünde geçerlilik kazanır.

Noter tasdikini nerede yaptırabilirim?

Noter tasdikini herhangi bir noterde değil, yeminli tercümanın yemin zaptı imzaladığı noterde gerçekleştirilebilirsiniz.

Noter onayı olacak bir evrak nasıl hazırlanır, Noter onayı için ayrıca ücret ödeniyor mu?

Belgenizin tercümesi, çeviri bürosuna bağlı yeminli tercüman tarafından yapılır. Tercüme, büro tarafından kaşelenip, yeminli tercüman tarafından imzalanır. Alta orijinal belgenin fotokopisi, üste ise tercümesi konarak çift suret olarak hazırlanır. Bu iki suretten birisi noterde diğeri ise müşteride kalacak şekilde hazırlanır. Müşteri, istediği zaman tercümeyi notere tasdik ettirebilir ve ilgili notere ayrıca tasdik ücreti öder.

Noter Onaylı Çeviri Ücretleri

Noter onay ücreti, çeviri hizmet bedelinden ayrıdır ve evrakın niteliğine ve sayfa sayısına göre değişmektedir.

Noterler, 2015 yılı için bir sayfalık (yaklaşık 20 satır) bir belge için yaklaşık 105,00 TL, yarım sayfalık belgeye ise 90,00 TL onay ücreti almaktadır. Örneğin yurtdışından alınmış bir diplomanın, çevirisi yapıldıktan sonra, tasdiki için noterler tarafından talep edilen ücret 90,00 ila 120,00 TL arasında olacaktır.

Noter tasdik işlemini, müşterinin talebi doğrultusunda tercüme bürosu da takip edebilir.