about-image

Noter Tasdikli Tercüme

Yeminli tercümanlarca hazırlanıp ilgili noter tarafından tasdik edilmiş tercümelere, noter tasdikli tercüme denir. Noter tasdiki, yalnızca yeminli tercümanın yemin zaptı imzaladığı noterde gerçekleştirilebilir. Tercümenizi herhangi bir noterde tasdik ettiremezsiniz.

Noter tasdikli tercüme daha çok resmi makamlarca istenmektedir.

Pasaport, diploma, transkript, sabıka kaydı, nüfus cüzdanı, doğum belgesi, sürücü belgesi, ikametgâh, ticaret sicil kaydı, nüfus kayıt örneği gibi belgelerinizin çevirilerini, yeminli veya (lüzumu halinde) noter tasdikli olarak hazırlamaktayız.

Alanlarında uzman yeminli tercüman kadromuzla, yalnızca İngilizce, Almanca ve İspanyolca dillerinde değil, tüm resmi dillerde noter tasdikli tercüme hizmeti vermekteyiz.

Dokümanlarınızın çevirisi tamamlandıktan sonra; noter, apostil ve dışişleri tasdikini de biz takip ediyoruz.