about-image

Biyomedikal Çeviri

Biyomedikal çeviri de kendini genel çeviriden terminolojiye bağımlılığı ile ayıran bir başka özellik arz eden tercüme alanıdır: Özellik arz eden terimler, bir teknik çevirinin yaklaşık %10’una tekabül etmektedir. Biyomedikal bilgileri yeterli şekilde çevirebilmek için çevirmenler hem kaynak hem de hedef dillerindeki zenginlik ve nüansları çok iyi bilmek durumundadır. Ankara Çeviri dünya genelinde 200’ün üzerinde çevirmen istihdam etmekte olup, bu çevirmenlerin tamamı dillerinin konuşulduğu ülkelerde yaşamaktadır.

Biyomedikal Çeviri Diğer Çevirilerden Neden Farklıdır?

Günlük dil ile medikal makale ve metinlerin dili arasındaki muazzam farklılıklar nedeniyle, bu alan ihtisas bilgisi gerektirmektedir. Genel çeviri yapan tercümanlar, genel metinleri mükemmel çevirebilirler; ancak biyomedikal metinleri çevirme konusunda önemli beceriler ve dil kabiliyetinden yoksundurlar.

Teknik dildeki küçük fakat önemli ayrıntıları bilinmeden, birçok kez biyomedikal metinlerinizi farkında bile olmadan kötü yorumlayıp, yanlış çevirirler. Çevirmenler yeterli düzeyde çeviri yapabilmek için kendi alanlarında pratik deneyim sahibi olmalıdır, zira bu tür biyomedikal analizler konusunda “iş başında” deneyimi olan bir çevirmen her zaman bu ayrımın farkında olacaktır.

Ankara Çeviri’nin Mesleki İmkanları

İhtisaslaşmış alanlar özellik arz eden bilgi gerektirir ve biyotıp da aşırı derecede ihtisaslaşmış bir alandır. Biyomedikal çevirilerinizde hata riskini ortadan kaldırmak için, sadece gerçek tıpçıları çevirmen olarak istihdam etmeyi prensip haline getirdik. Çeviri yapan meslek uzmanlarının bir çoğu çeşitli-büyüklükteki işleteler için biyomedikal ile ilgili her türlü dokümantasyonun hazırlanma aşamasında bulunmuş kişilerdir. Tıp alanındaki bu tecrübe onlara doğru tıbbi çeviri yapabilmeleri için gerekli uzmanlık ve jargon bilgisini vermiştir.

Bizler, aşağıdaki listelenenler de dahil olmak üzere her türlü biyomedikal dokümanı çeviriyoruz:

  • Biyomedikal Makaleler
  • Biyomedikal Raporlar
  • Biyomedikal El Yazıları
  • Hasta kayıtları
  • Hastane epikrizleri
  • Doktora tezleri
  • Kayıt belgeleri
  • Bilirkişi raporları

Çeviri ihtiyacınız hangisi olursa olsun, Ankara Çeviri‘nin, ürünlerinizi pazara sunabilmeniz, yerel mevzuata uygun hareket edebilmeniz ve mesajınızı doğru ve profesyonel biçimde iletebilmeniz için uygun maliyetli bir çözümü mutlaka vardır.

Tıbbi, medikal ve biyomedikal çevirilerinizde bizimle görüşmeden kararınız vermeyiniz.