about-image

Orjinaliyle Aynı Kalitede Profesyonel Çeviri

Tercümanlarımız, bildikleri yabancı dilden anadillerine ve sadece uzmanlık alanlarına giren konularda çeviri yaparlar. Geniş uzman havuzumuzdan faydalanarak, müşterilerimize, söz konusu piyasa veya alandaki yerel durum hakkında güncel bilgilere sahip olan ve bunları kullanarak yerelde basılan malzemelerle aynı veya daha yüksek kalitede çeviri metinler oluşturan çevirmenlerimizin hizmetlerini sunabiliyoruz.

Müşterilerin sağladığımız çeviri hizmetlerini farklı şekillerde kullanma ihtiyacını bildiğimiz için, sürece katma değer katıyoruz. Projeyle ilgili herhangi bir görevlendirme yapmadan önce, sizinle ilgilenen müşteri yöneticimiz bu projenin genel stratejiniz içindeki yeri hakkında sizden bilgi alacak ve buna göre bir çeviri stili önerisinde bulunacaktır. Son reklam kampanyanız için komik bir reklam sloganı da olsa, mahkemeye sunulmak üzere kelimesi kelimesine çevrilmesi gereken bir belge de olsa, her halükarda istediğiniz mesajı, istediğiniz tarzda iletebilmenizi sağlıyoruz.

Çevirinin yanısıra metin yazarlığı hizmetleri de sunuyoruz ve pazarlama iletişiminiz için çeviri malzeme kullanmaktansa hedef anadili konuşan bir metin yazarı ile çalışmanızı şiddetle tavsiye ediyoruz.

Çeviri hizmetinde sıkı bir kalite kontrol programının uygulanması şarttır – bütün metinler, çevirinin sizin belirlediğiniz şekilde uygunluk, akıcılık ve tarz kontrollerini yapan ve anadili konuşan ikinci bir çevirmen tarafından kontrol edilir.

Büyük ölçekli projelerin içerdiği zorlukları ayrıntısıyla biliyoruz ve bütün işlerin vaktinde ve bütçeniz dâhilinde teslim edilmesini sağlamak için etkinliği kanıtlanmış proje yönetimi teknikleri uyguluyoruz. Bizden istenenin bir fazlasını yapmayı hedefliyor ve müşterilerimizin yönetimle ilgili işlere daha az vakit harcamasını ve çabalarını yüksek değerli işlere yoğunlaştırmalarını sağlamak için üretim takvimi gibi lojistik konularda destek sağlıyoruz.