about-image

Patent Çevirisi

Ankara Çeviri, Türkiye’de ve dünyada patent çevirileri konusunda birçok uzman kişi ve kuruluş tarafından çeviri çözüm sağlayıcısı olarak seçilmiştir. Müşterilerimiz teknik hassasiyetimize, ilgili sektör hakkındaki derin bilgimize ve proje yönetim sistemimize güven duymaktadır.

Hassas Çeviri

Ankara Çeviri, patent teknik terminolojisi konusunda uzman patent profesyonelleri ile çalışmaktadır.

Patent ve fikri haklar konusunda çeviri yapan tercümanlarımız, ilgili konudaki teknik bilginin buluştan önceki hali, yabancı kaynaklar ve patent başvurularını hassasiyetle çevirme kabiliyetine sahiptirler.

Doğru Format ve Belge Gizliliği

Patent başvuru çevirilerini, yönergelere uygun, doğru formatta tercüme etmekte, belgelerinizin gizliliği konusuna titizlikle riayet etmekteyiz.