about-image

Danışmanlık Hizmeti

Uluslararasılaştırma Danışmanlığı
Uluslararasılaştırma, belirli kültür veya kültürlere özel olarak kolaylıkla lokalize edilebilecek olan “kültürel ve teknik açıdan” nötr bir ürünü planlama, geliştirme ve uygulama sürecidir. Uluslararasılaştırma, önemli teknik, estetik, kültürel ve linguistik konuları daha projenin başında ele almak suretiyle lokalizasyon masraflarınızı düşürmenize ve pazarlama hızınızı artırmanıza yardımcı olacaktır. Ürününüzün lokalizasyona hazır olup olmadığını anlamak için bir uluslararasılaştırma değerlendirmesi yapmak veya ürününüzü sizin için uluslararasılaştırmak suretiyle size zaman ve para kazandıralım.

Uluslararasılaştırma Danışma Hizmetlerimiz hakkında daha ayrıntılı bilgi için tıklayın..

Globalizasyon Danışmanlığı

Globalizasyon, en geniş anlamıyla, ürün veya hizmetinizi yerel düzeyde desteklemek için hem uluslararasılaştırma hem de lokalizasyonu kapsamakta; gerekli malzeme, finans ve personel kayıtlarının dünya ölçeğinde uygulanmasını sağlamaktadır.

Globalizasyon Danışma Hizmetlerimiz hakkında daha ayrıntılı bilgi isteyiniz..